1 Røldal-Suldal kraftanlegg - Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap - Rehabilitering Dam Holmevasskilen Opne dokument