1 141/53 (139/1) - Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne dokument