1 Vedtak - Søknad om deling/justering av grunneigedom - gnr. 113/1 i Vinje Opne dokument