1 Søknad om konsesjon på erverv Heimestøyl - gnr. 130/2, 9 - 131/10, 11 i Vinje Opne dokument
2 Følgebrev Opne dokument
3 Tilleggsopplysningar Heimestøyl Opne dokument
4 Gardskart - Heimestøyl - gnr. 130/2, 9 - 131/10, 11 i Vinje Opne dokument
5 Heimestøyl - svar til Løpenr 21090/2017 Opne dokument
6 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut