1 Klage på avslag om frådeling av gnr. 153/4 - Geir Magne Tvitekkja Opne dokument
2 Melding om vedtak - søknad om deling av gnr. 153/4 Opne dokument
3 Klage på vedtak Opne dokument
4 Notat frå revisor Opne dokument
5 Søknad om endring av konsesjon Opne dokument
6 Gardskart gnr. 153/4 - Geir Magne Tvitekkja Opne dokument
7 Oversiktkart med regulering- og kommunedelplaner Opne dokument