1 Detaljregulering for Myrbø, 46/4 - klage Opne dokument
2 Kommunestyrevedtak 19.11.15, sak 15/22 Opne dokument
4 Plankart Opne dokument
5 Føresegner Opne dokument
5 Viser til brev av 120116 Opne dokument