1 Søknad om tilskot til landbruksføremål - driftsbygning Opne dokument
2 53/4- Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning Opne dokument
3 Mattilsynets krav om tiltak Opne dokument
4 Tilleggsopplysningar driftsbygning for hjort Opne dokument