1 Søknad om deling av landbrukseigedomen gnr. 114/1 Opne dokument
2 114/1 - Dorothy Huitfeldt - søknad om deling av grunneigedom med oppmålingsforretning Opne dokument
3 Kart Opne dokument
4 Kart kommuneplanens arealdel - gnr. 114/1 Opne dokument
5 Gardskart gnr. 114/1 Opne dokument
6 Søknad om deling av grunneigedom gnr 104, bnr 1 - "Lid Vestre / Nigard" i Vinje kommune - Jon Rikard Kleven Opne dokument