1 165/7 - søknad om oppretting av festetomt Opne dokument