1 Svar søknad Dispensasjon og bruksendring Opne dokument
2 99/566 - Søknad om bruksendring Opne dokument
3 Søknad Opne dokument
4 Lenebu Opne dokument
5 Dokumentet er tilgangsbeskytta
6 Dokumentet er tilgangsbeskytta
7 Dokumentet er tilgangsbeskytta
8 Dokumentasjon Nabovarsel Opne dokument
9 Plan egenbruk Lenebu Opne dokument
10 Orientering om klage på vedtak etter plan- og bygningslova Opne dokument
11 Epost vågslidtun hotell Opne dokument