1 Svar søknad dispensasjon og bruksendring Opne dokument
2 Stadfesting på at det har vore utleigeavtale Opne dokument
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Orientering om klage på vedtak etter plan- og bygningslova Opne dokument