1 168/33 - Dispensasjon for antal bygg og storleik på uthus. Opne dokument
2 Søknad om dispensasjon Opne dokument
3 Situasjonsplan Opne dokument
4 Planskisse nytt uthus Opne dokument
5 3D-skisse nytt uthus Opne dokument
6 Bilete frå eigedomen Opne dokument