1 Framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Haddland - 2-gongs handsaming og endeleg vedtak Opne dokument
2 Plankart Opne dokument
3 Føresegner Opne dokument
4 Planomtale Opne dokument
5 Tillegg til planomtale I Opne dokument
6 Tillegg til planomtale II Opne dokument
7 Reguleringsplan for Nordtunbakkan Opne dokument