1 168/14 - Løyve til oppføring av uthus Opne dokument