1 151/643 - Løyve til oppføring av fritidsbustad Opne dokument