1 Sluttrapport - investeringstilskot frå Innovasjon Norge - tilbygg geitefjøs på gnr. 109/2 i Vinje Opne dokument
2 Sluttrapport tilbygg geitefjøs Opne dokument
3 Kostnadsramme/rekneskapsoversikt Opne dokument
4 Saldokort - investeringstilskot frå Innovasjon Norge - tilbygg geitefjøs på gnr. 109/2 i Vinje Opne dokument