1 91/1 - Løyve til oppføring av bustadhus Opne dokument