1 VisitTelemark - omorganisering Opne dokument
2 Høringsdokument reiselivsorganisering pr 08.01 2015 Opne dokument
3 Vedtekter Nye Visit Telemark (3) Opne dokument
4 21 12 Forslag avtale Visit Telemark og bedrifter Opne dokument
5 21.12 Forslag avtale Visit Telemark og kommuner Opne dokument
6 Presentasjon høringsnotat januar 2015 Opne dokument