1 Høyring - forslag til nytt inntektssystem for kommunane Opne dokument
2 Høringsnotat forslag til nytt inntektssystem for kommunene (L)(281603) Opne dokument
3 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene (L)(279104) Opne dokument
4 LVKs innspill til nytt inntketssystem Opne dokument