1 Reguleringsplan for Rauland sentrum - søknad om deling frå 141/1 og dispensasjon frå plankrav Opne dokument
2 141/1 - Rannheid Enerstad Moy - Søknad om deling/justering av grunneigedom - arealoverføring med oppmålingsforretning Opne dokument
3 Kart Opne dokument
4 Utsnitt av reguleringsplan for Rauland sentrum Opne dokument