1 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Opne dokument
2 Årsrapport for 2015 Opne dokument
3 Årsrekneskap Opne dokument
4 Kontrollrapport 2015 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Vinje kommune Opne dokument