1 Vedtak om trekk i produksjonstilskot 2015 - gnr. 165/2 i Vinje Opne dokument
2 Orientering om klagerett Opne dokument