1 73/1 - Søknad om dispensasjon for å dele frå bustadtomt Opne dokument
2 Utsnitt gardskart gnr. 73-1 Opne dokument