1 Vedtak - Søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 106/2 i Vinje Opne dokument
2 106/2 - Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord Opne dokument
3 Berekning - Søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 106/2 i Vinje Opne dokument