1 153/332 - Løyve til oppføring av fritidsbustad Opne dokument