1 153/193 - Dispensasjon for oppføring av uthus Opne dokument
2 Søknad om dispensasjon Opne dokument
3 Byggeløyve frå 2003 Opne dokument
4 Reguleringsføresegner Nedre Mo Opne dokument
5 Dispvedtak for 153/263 frå 2014 Opne dokument
6 Merknad frå Åsmund Tvitekkja Opne dokument