1 35/1/12 - Rammeløyve leilighetsbygg Opne dokument