1 Klage - avslag på søknad om deling til bustadføremål - gnr. 142/10 Opne dokument
2 Melding om vedtak - Søknad om deling til bustadføremål - gnr. 142/10 Opne dokument
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Situasjonskart - Søknad om deling til bustadføremål - gnr. 142/10 Opne dokument
5 142-10-Klage-på-vedtak Opne dokument
6 Avklaringer for referatsak 305/2015 i planutvalet 09.09.2015 - 142/22 - Arealoverføring - klage på vedtak Opne dokument
7 15/210980-1 - Fv. 852 - gnr 142 bnr 1 - Vinje kommune - fradeling av boligtomt - avkjørsel - forespørsel fra Vinje kommune Opne dokument
8 Uttale om avkøyring - E-post dialog med Vegvesen og søkjar Opne dokument