1 Aust-Telemark vassområde -vidareføring av prosjektet i 2016 Opne dokument
2 Prosjektplan Aust-Telemark VO, versjon 20.05.11+tillegg 10.04.14+tillegg 10.10.2015 Opne dokument
3 Brev til VRM ang.deltaking Notodden kommune 19.05.2015 Opne dokument
4 Svar fra VRM - om organisering av vannområdet og deltakelse fra kommunene Opne dokument