1 Melding om vedtak - konsesjon ved overtaking av skogsteig - del av gnr. 117/6 Opne dokument