1 151/645 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne dokument