1 151/640 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne dokument