1 Melding om vedtak - Søknad om deling av gnr. 117/6 - Ingrid Skolås Jankov Opne dokument