1 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 24/4 og 27/17/19 - Tveito Nordre. Andre gangs handsaming. Opne dokument
2 Plan- og miljøutvalet. Sak 15/87 Opne dokument
3 Tveito, ny handsaming 21. oktober, trekkjer prioritet 2 Opne dokument
4 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 24/4 og 28/17,19 - Tveito Nordre Opne dokument
5 Tilleggsopplysningar Opne dokument
6 Gardskart gnr. 24/4 og 28/17,19 - Tveito Nordre Opne dokument