1 Modell for utleigekapasitet - kva for område som framover skal vere næringsområde Opne dokument
2 kart som viser areal for næring i framtida Opne dokument
3 05.10.15 Vinje kommune - båndlagt blått areal Opne dokument