1 Søknad om konsesjon for overtaking av fast eigedom gnr. 53/34 Opne dokument
2 Søknad om konsesjon for overtaking av fast eigedom gnr. 53/34 Opne dokument
3 Gardskart gnr. 53/34 Opne dokument
4 planar for bruk av eigedomen Opne dokument