1 Deling av driftseining gnr. 150/2, 10, 21, 70 og 83 og gnr. 150/4 Opne dokument
2 E-postar - orientering og bakgrunn for eigenfråsegn Opne dokument
3 Gardskart gnr. 150/2, 10, 21, 70 og 83 og gnr. 150/4 Opne dokument