1 Pålegg om retting og pålegg om stans. Opne dokument
2 Varsel om pålegg om bruksendring og varsel om tvangsmulkt. Opne dokument
3 Varsel om pålegg om opphør av bruk og retting og varsel om tvangsmulkt Opne dokument
4 Dokument delt ut i møtet Opne dokument