1 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 124/1 m.fl. Opne dokument
2 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 124/1 Opne dokument
3 Gardskart gnr. 124/1 m.fl. Opne dokument
4 Gardskart tun gnr. 124/1 Opne dokument