1 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 92/2 Opne dokument
2 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 92/2 Opne dokument
3 Gardskart gnr. 92/2 Opne dokument
4 Gardskart heimeteigen gnr. 92/2 Opne dokument