1 Vedtak - Søknad om deling av gnr. 110/9 - Helge Rorgemoen Opne dokument