1 Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - kjøp av mjølkekvote på gnr. 106/1 Opne dokument