1 Søknad om omdisponering av jordbruksareal - gnr. 120/2 Opne dokument
2 120/2 - søknad om omdisponering av jordbruksareal Opne dokument
3 Kartutsnitt - omdisponering av jordbruksareal - gnr. 120/2 Opne dokument
4 Gardskart - gnr. 120/2 Opne dokument