1 Framlegg til detaljregulering for hyttefelt Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11 - 2. gongs handsaming Opne dokument
2 Plankart Opne dokument
3 Plandokument m føresegner Opne dokument
4 Hellingskart Opne dokument
5 3D-modell 1 Opne dokument
6 3D-modell nr 2 Opne dokument
7 Foto sett frå Skålestrondi Opne dokument
8 Foto sett frå Sandstøyl Opne dokument
9 Foto sett frå Nesland Opne dokument
10 Fotopunkt Opne dokument