1 Uttale - Søknad til Fjellandbruket - kvoteleige på gnr. 111/2 Opne dokument