1 Søknad om konsesjon på kjøp av fast eigedom - gnr. 153/17 i Vinje Opne dokument
2 Gardskart - gnr. 153/17 i Vinje Opne dokument
3 Kartutsnitt reguleringsplan - gnr. 153/17 i Vinje Opne dokument