1 Søknad om plassering av tiltak på gnr. 123, bnr. 2 - Arabygdvegen 1149 Opne dokument
2 Førehandsvarsel om pålegg og tvangsmulkt Opne dokument
3 123/2 - Søknad om tiltak utan ansvarsrett/dispensasjonssøknad - grillhytte, gapahuk, sauna, saloon og scene Opne dokument
4 Situasjonsplan og foto Opne dokument
5 123/2 - Dispensasjonssøknad Opne dokument
6 Oversynskart 123/2 Opne dokument
7 Notat etter synfaring 24.10.14 - oppmåling av bygningar Opne dokument