1 Dispensasjonssøknad for bruksendring av 118/15 - Straumehuset i Øyfjell - 2. etasje. Opne dokument
2 Søknad om bruksendring på g/b.nr.: 118/15 Opne dokument
3 Ortofoto Opne dokument
4 Ortofoto - oversikt Opne dokument