eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 15 20210415 15.04.2021 10:00 Vinjehuset______ Festsalen____ Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS272021 PS 27/2021 Stadfesting av planprogram fro felles klimaplan for kommunane i Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Planprogram KDP Trafikksikring - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Søknad om tilskott til Haugsæl Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Søknad om finansiering av forprosjekt for eldrebustader i Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Oppretting av holdingselskap for datasentereigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Medlemskap i forum for fritidsbustadskommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Detaljregulering for Haukelifell skisenter - utbyggingsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Evaluering av overordna administrativ organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Plan for klima og berekraft - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Frådeling av næringstomt til Rauland Vaktservice Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Framtidig bruk av Heimdal-eigedomen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Prinsippsak - bruksendring frå hytte til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Revisjon av retningsliner for kommunal stønad til næringsutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Fritak for bevillingsgebyr skjenking 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Eit annleis prosjekt i ei annleis tid - Tverga: "Ein morosam omveg" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52021 RS 5/2021 Tokke-Vinje-orienteringsbrev om NVEs innstilling - Orientering om tilråding til OED om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Tokke-Vinjevassdraget i Tokke og Vinje kommunar, Vestfold og Telemark fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP22021 SP 2/2021 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut