eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 11 20210211 11.02.2021 10:00 Vinjehuset Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS92021 PS 9/2021 Bygdebok for heile Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Trygt heim for ein 50 lapp prosjekt ramme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Ajourhald av delegeringsreglement 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Medlemskap i Sunne kommuner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Studentmelding 2021-2024 - oppdatering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Søknad om tilskot - Groven Camping & Hyttegrend AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Ny justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Endring - Kommunale prisar og gebyr 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Årsmelding 2020 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Søknad om tilskot Per Kåre Kvålen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32021 RS 3/2021 Drøftingssak - Risikostyring og datasenterutvikling - Orientering om fordeler og ulemper knytt til selskapsdanning som verktøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22021 RS 2/2021 Vinje Ungdomsråd - Handlingsplan 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP12021 SP 1/2021 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut